Співпраця з громадськістю

Співпраця з громадськістю у 2011 році

За ініціативи Міжнародної благодійної організації “Екологія-Право-Людина” та підтримки Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області в січнї 2011 року у м. Львові відбувся круглий стіл на тему “Обговорення проекту “Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 2011-2015 року”.

Спільно з Львівською обласною організацією Всеукраїнської екологічної ліги у жовтні місяці організовано та проведено ІV Міжнародну студентську науково-практичну конференцію „Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування”.

За активну участь у конференції учасники отримали відповідні сертифікати та збірник матеріалів, у якому опубліковано тези виступів учасників конференції.

З метою проведення аналізу та оцінки стану впровадження і виконання Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Львівській області Закону України «Про доступ до публічної інформації» у жовтні 2011 р. Міжнародною благодійною організацією «Екологія-Право-Людина» проведено громадську експертизу.

МБО «Екологія-Право-Людина» відзначила, що детальний аналіз відібраних запитів показав, що Держуправління вчасно, повно і достовірно відповідає на запити громадян, громадських формувань і суб’єктів підприємницької діяльності.

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області при підтримці Львівського обласного еколого-натуралістичного центру провело природоохоронний конкурс на краще виготовлення штучних гніздівель для комахоїдних птахів та їх розміщення на території міських парків та скверів.

Протягом грудня 2011 р. проведено природоохоронну акцію «Збережи ялинку».Протягом 2011 року організовано проведення 4 засіданнь Громадської Ради при Держуправлінні, на яких розглядалися такі питання:

 • обговорення стратегії та основних напрямків співпраці Держуправління та Громадської ради;
 • обговорення участі у відеоконференції з Міністерством екології та природних ресурсів України на тему: «Співпраця Міністерства екології та природних ресурсів з громадськими організаціями;
 • представлення щорічного „Екологічного паспорта Львівщини”, підготовлений за даними 2010 року.
 • заходи щодо збереження хижих та інших видів диких птахів у період полювань на Львівщині.  

 

Співпраця з громадськістю у 2010 році 

Протягом 2010 року проведено 2 круглі столи зі студентами Національного університету «Львівська політехніка», присвячені Всесвітньому дню водно-болотних угідь.

Організовано проведення 4 засідання Громадської Ради при Держуправлінні, на яких розглядалися такі питання:

 • презентація видань Мінприроди: Червоної книги України (тваринний та рослинний світ), Зеленої книги України;
 • представлення щорічного „Екологічного паспорта Львівщини”, підготовлений за даними 2009 року.
 • підведення підсумків обласного конкурсу „До чистих джерел”. Переможцям та лауреатам конкурсу вручено дипломи та природоохоронну літературу.     

Організовано роботу «Зеленого кінотеатру» для студентів Львівських вищих навчальних закладів.   

За ініціативи Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області 3 червня 2010 року відбулися громадські слухання розробленого Мінприроди України  проекту „Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року .

З ініціативи Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області у жовтні місяці організовано та проведено семінар – навчання для фахівців - екологів підприємств – забруднювачів Львівщини. За підсумками участі у семінарі – навчанні фахівці підприємств отримали відповідні сертифікати, а також CD – диск із переліком нормативних документів, необхідних для  дотримання підприємствами екологічних норм і вимог.

Спільно з Львівською обласною організацією Всеукраїнської екологічної ліги у листопаді місяці організовано та проведено ІІІ Міжнародну студентську науково-практичну конференцію „Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування”. За активну участь у конференції учасники отримали відповідні сертифікати та збірник матеріалів, у якому опубліковано тези виступів учасників конференції.

23 грудня 2010 року проведено Колегію Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області „Про виконання вимог Орхуської конвенції та сприяння у роботі Громадській раді при Держуправління ОНПС в Львівській області”.  Співробітник відділу брала участь в навчальному семінарі „Впровадження інформаційних стандартів”, який організовано Мінприроди України  (2.11.2010р., м.Київ).

 

 

Протягом 2009 року організовано і проведено 3 засідання Громадської Ради при Держуправлінні.

Спільно з Державною екологічною інспекцією та громадською організацією «Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» Держуправління продовжило проведення екологічного рейтингу підприємств – основних забруднювачів Львівщини. Результати рейтингу за 2008 рік опубліковані у друкованих та електронних ЗМІ, що позитивно впливає на імідж переможців серед населення.

Держуправлінням організовано:

 • проведення громадських слухань, на яких розглянуто проекти двох природоохоронних програм (екологічної освіти і виховання та зменшення викидів парникових газів);
 • роботу «Зеленого кінотеатру» для студентів Львівських вищих навчальних закладів;
 • проведення циклу природоохоронних семінарів «Школи екологічного лідера», до яких запрошено активну учнівську та студентську молодь Львівщини;
 • проведення Дня довкілля та Весняної толоки з озеленення та благоустрою;
 • проведення на території Львівскої області Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел». Розглянуто вісім конкурсних робіт виконаних школярами м. Львова і районів області. За результатами розгляду робіт підготовлено екологічні висновки і скеровано на адресу конкурсної комісії (Мінприроди).

Взято участь у підготовці і забезпечено проведення 1-ого Міжнародного Конгресу «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування», в рамках якого у приміщенні Держуправління працювала студентська конференція.

Здійснено підготовку і проведено ІІ Міжнародну науково-практичну студентську конференцію «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування», участь у якій взяли студенти і аспіранти з 11 навчальних закладів України та Німеччини.

Держуправління  взяло участь у консультаціях з громадськістю на тему «Стан виконання Орхуської Конвенції в Україні», організованих Орхуським інформаційно-тренінговим центром Мінприроди України.

Протягом 2009 року організовано підготовку і реалізацію:

 • 18 телепрограм «Екологічний вісник» на ЛТБ,
 • 46 програм «Україна екологічна» на радіо «Незалежність»,
 • відновлення і наповнення ВЕБ-сторінки Держуправління,
 • 192 публікацій природоохоронного спрямування у друкованих та електронних ЗМІ,
 • надано 10 анонсів подій, що організовувалися Держуправлінням,
 • підготовлено 35 прес-релізів про роботу Держуправління.

Створено систему екологічного інформування населення. Для широкого розповсюдження екологічної інформації постійно оновлюються матеріали ВЕБ-сторінки Держуправління.

Працівники Держуправління брали участь у роботі щорічної виставки-ярмарку «Екологія-2009» у м. Києві.

Взято участь у роботі понад 20 конференцій і семінарів, в т.ч. міжнародних.

Підготовлено матеріали до:

 • Екологічного паспорту Львівської області за 2008 р.,
 • Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища Львівської області за 2008 р.,
 • Бюлетеня «Екологія Львівщини - 2008».

Видано друком:

 • Бюлетень «Екологія Львівщини - 2008»,
 • Довідник-атлас «Природні ресурси Львівщини»,
 • Календар «Заповідні території Львівщини»,
 • Плакати екологічного спрямування. 

 

 

Співпраця з громадськістю  

Протягом І півріччя 2009 року організовано проведення 2 засідань Громадської Ради при Держуправлінні, на яких розглядалися питання:

 • розгляд розробленої Інститутом регіональних досліджень НАН України у 2008 році Програми охорони навколишнього природного середовища в Львівській області на 2009-2012 роки
 • підготовка до проведення Дня довкілля на Львівщині
 • звіт за І півріччя 2009 року щодо роботи з громадськістю
 •  план передбачених заходів на ІІ півріччя 2009 року.

В Держуправлінні створено систему екологічного інформування населення, в рамках якої у І півріччі організовано цикл радіопередач спільно з Західним центром Українського відділення Всесвітньої лабораторії та Західно – Українським орнітологічним товариством (2 виступи на радіо „Незалежність ” на тему: „Бачення громадськості щодо екологічних перспектив на 2009 рік”, „9–10 травня – Всесвітній день мігруючих птахів”).

Для широкого розповсюдження екологічної інформації постійно оновлюються матеріали ВЕБ-сторінки Держуправління.

Протягом березня-квітня 2009 року Держуправління на території області організовувало проведення Дня довкілля на виконання окремого доручення Мінприроди № 77-од від 13.03.2009р. «Про День довкілля», Проведення Весняної толоки з озеленення та благоустрою на виконання Указу Президента України №855/1998 р.

Держуправління спільно з Державною екологічною інспекцією та громадською організацією «Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» продовжило проведення екологічного рейтингу підприємств – основних забруднювачів Львівщини.

За результатами анкетування згідно з наданою підприємствами і перевіреною ДЕІ інформацією забруднювачі поділено на п’ять категорій, кожна з яких позначається відповідним кольором (від найкращого дотримання підприємствами екологічних вимог до найгіршого).

Висвітлення результатів рейтингу у друкованих та електронних ЗМІ позитивно впливає на імідж переможців серед населення.

За ініціативи обласного еколого – натуралістичного центру та Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області 13 - 14 травня 2009 року в приміщенні Львівського державного ліцею з посиленою військово – фізичною підготовкою імені Героїв Крут відбувся обласний конкурс екологічних колективів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів Львівської області. Мета конкурсу – формування екологічної культури учнівської молоді, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем.

Переможцям і всім учасникам конкурсу від імені Держуправління вручено екологічні публікації: бюлетень „Екологія Львівщини 2007”, довідник – атлас „Заповідні території Львівщини” та диск „Природне довкілля Львівщини”.

Протягом червня місяця (01.06.2009р., 04.06.2009р.) Львівським обласним екологічним клубом „Разом” спільно з Держуправлінням проведено Всеукраїнський фото конкурс „Моя природа”. Цей фотоконкурс надзвичайно потрібний Україні, через актуальність екологічної проблематики, адже він як найкращим чином вплине на формування екологічної культури населення та приверне увагу громадськості до екологічних проблем України.

Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області спільно з Національним університетом „Львівська Політехніка” та Львівською обласною організацією ВЕЛ започаткувало роботу „Зеленого кінотеатру” для студентської та учнівської молоді м. Львова.

Держуправлінням підготовлено до друку, видано і розповсюджено серед навчальних закладів міста і області, ВНЗ, бібліотек, громадських організацій довідник – атлас „Заповідні території Львівщини”.

 

Інформування громадськості 

Все більше значення у формуванні екологічної культури і світогляду, екологічного інформування населення починають відігравати громадські організації екологічного спрямування і ряд благодійних громадських фондів, загальна кількість яких у Львові перевищує 30. 

Найактивнішою є діяльність таких об’єднань, як Західний центр Українського відділення Всесвітньої лабораторії, Благодійний фонд “Екоправо-Львів”, Регіональний центр “Знесіння”, Львівське відділення всеукраїнської екологічної ліги, Львівська обласна організація Українського Товариства охорони природи тощо.

З метою забезпечення сприятливих умов для вирішення екологічних проблем на регіональному рівні та ширшого залучення громадськості до участі у підготовці та прийнятті важливих рішень при державному управлінні екологічної безпеки в Львівській області створена Громадська рада. До складу Громадської ради входять представники 17 громадських організацій. 

У жовтні 2005 року у держуправлінні практикувалося проведення засідань Круглих столів, учасниками яких стали представники громадських організацій, науковці, влада. Метою проведення столу є формування принципово нових партнерських стосунків між владою та громадськістю, пошук шляхів залучення громадськості до прийняття важливих рішень у сфері охорони довкілля.

Результатом стало підписання спільного протоколу, основними напрямками співпраці в якому передбачено:

1.      Створення системи екологічного моніторингу.

2.      Створення програми виходу з екологічної кризи.

3.      Формування регіональної програми і схеми екомережі.

4.      Консультування та співпраця з науковцями та громадськістю під час вирішення екологічних проблем.

5.      Запозичення знань та досвіду областей України та прикордонних держав, які знайшли шляхи розв’язання певних екологічних проблем.

6.  Ліквідація наслідків діяльності гірничо-хімічних підприємств.

Вперше в історії діяльності Громадської ради на виконання наказу Мінприроди України від 14 жовтня 2005 року № 365 організовано проведення громадської оцінки діяльності держуправління екоресурсів в Львівській області.

За результатами експертизи роботу держуправління визнано задовільною за такими напрямками:

1.      система моніторингу навколишнього природного середовища.

2.      стан виконання природного законодавства та контроль за його дотриманням.

3.      ефективність управління природокористуванням.

4.      розробка організаційних процедур для забезпечення реальної участі громадськості у прийнятті екологічно важливих рішень та інформуванні.

5.      аналіз ефективності міжнародного співробітництва держуправління.

6.      видання щорічної Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища.

7.      координація роботи держуправління щодо формування екологічної культури, впровадження принципів освіти для збалансованого розвитку.

8.      взаємодія держуправління з іншими органами виконавчої влади.

З 1999 року у держуправлінні працює Громадська екологічна приймальня. Для повнішого інформування зацікавленого населення у Львівській області створено мережу громадських приймалень - у 9-ти організаціях м. Львова, а також у всіх районних центрах.

Протягом 2005 року до Громадської екологічної приймальні в держуправління зверталися близько 650 чол.

На письмові та усні запити зацікавленій особі надавалася відповідь, вона забезпечувалася відповідною літературою та копіями документів. У випадку інформації, надання якої не входить до компетенції держуправління, запитувач скеровувався до державного органу, громадської організації чи підприємства, що володіє необхідним матеріалом.

Для оприлюднення інформації екологічного спрямування у держуправлінні регулярно проводилися прес-конференції із залученням представників місцевих ЗМІ, де висвітлювалися найбільш актуальні екологічні проблеми області, хід проведення та результати природоохоронних акцій тощо. Слід зазначити, що зацікавленість ЗМІ екологічною тематикою незначна. Метою організації прес-конференцій є зосередження уваги працівників мас-медіа на реальній ситуації, що склалася з тієї чи іншої проблеми, оприлюднення позиції не лише державних структур, а і пересічних громадян.

Протягом 2005 року у держуправлінні проведено 6 прес-конференцій, за наданою інформацією опубліковано 53 матеріали. Дата проведення прес-конференцій у держуправління заздалегідь повідомляється через інформаційну мережу та прес-службу ОДА.

При виникненні надзвичайних ситуацій, підведенні підсумків екологічних конкурсів чи операцій, проведенні резонансних нарад чи засідань держуправлінням готувалися прес-релізи про стан справ та розсилалися місцевим засобам масової інформації.

Держуправлінням у 2005 році підготовлено матеріали по Львівській області до Національної доповіді України про стан навколишнього природного середовища. Щоквартально, щорічно і на вимогу готувалися аналітичні довідки про стан довкілля, постійно оновлювалися і надавалися на вимогу аналітичні довідки про стан ресурсів у районах області. У 2005 році підготовлено до видання бюлетень “Екологія Львівщини 2004”.